System Awizacji Dostaw Awisped

  • Home
  • System Awisped
aplikacja do awizacji rampa magazynowa z monitorem

System Awisped to komunikatywny system do pełnej awizacji procesu planowania załadunków i rozładunków. Za awizację dostawy jest odpowiedzialny spedytor, a nie pracownik centrum logistycznego. Praca pracownika centrum logistycznego sprowadza do koordynacji działań w celu znacznie wydajniejszego wykorzystania czasu pracy magazynu.

System Awisped posiada możliwość wysyłania informacji sms bezpośrednio na numer telefonu kierowcy.
Praca w programie Awisped jest przejrzysta i obsługiwana przez przeglądarkę internetową. Każda rampa magazynowa ma swój numer oraz zakres godzin pracy. System gwarantuje ciągłą i stabilną obsługę wszystkich procesów dotyczących awizacji w magazynie. Umożliwia to pracę wielozmianową 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu.

System Awisped daje możliwość każdemu użytkownikowi systemu dodawania komentarzy dotyczących awizacji dostaw lub wysyłek a informacja z komentarza zostanie automatycznie rozssłana mailem.
Monitoring awizacji dostaw i rozładunków w magazynie

Wyświetlanie informacji o awizacjach na dużych monitorach w magazynach lub zapleczach znacząco wspierają pracę całego magazynu.

Magazynierzy, śledząc na bieżąco informacji takich jak przyjazd przewoźnika, czasy kolejnych dostaw i rozładunków podzielonych na sloty magazynowe lepiej rozumieją swoją rolę w tym procesie i dzięki temu mogą poprawić jakość swojej pracy.

Zależnie od zapotrzebowania jesteśmy chętni na dostosowanie naszego systemu awizacji do indywidualnych potrzeb danej firmy. Możemy także załączać zewnętrzne sygnalizatory, wyświetlacze tablicowe, czujniki temperatury, wilgotności, identyfikację operatorów, produktów lub zgłaszanie zdarzeń.